Kawaii Overload! Meet Japan’s Next-Gen YouTuber, Yua-chan!

Have you meet the new kawaii Youtuber Yua-chan?