Ulasan Komik Teasing Master Takagi Vol 1: Asyiknya Menjahili Teman!

Bagaimana jadinya bila kalian suka menjahili teman yang kau sukai? Inilah kisah Takagi dalam menjahili Nishikata,dalam Teasing Master Takagi Volume 1!