Topik: kaho shibuya

Asoy! Kaho Shibuya Main Gim Sailor Moon Klasik di Twitch!

Kaho Shibuya alias Shibukaho memang seorang aktris kondang multi talenta, termasuk memainkan gim Sailor Moon di Super Famicom!