Topik: oyas

Segera dari Bentang Komik: Lovey Dovey

Sambut Lovey Dovey: Teruntuk mereka yang rindu akan romantika cinta masa muda.