Topik: KA Esuma Bunko

Sambut Proyek Anime Terbaru Kyoto Animation: 20 Seiki Denki Mokuroku

Kyoto Animation akan segera mempersembahkan satu lagi proyek anime terbarunya! Nantikan 20 Seiki Denki Mokuroku.